WEB-BASED INTERACTIVE E-CATALOG APPLICATION FOR UNIVERSITY PROMOTION: AN EXAMPLE OF ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS PROMOTION CATALOG


Creative Commons License

Çatal D., Çam S.

Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, pp.62-84, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 31
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.1310824
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.62-84
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In today's digital age, the widespread adoption of digital technologies has made communication and access to information even more convenient through the internet and mobile devices. This has inevitably influenced the communication and information-seeking habits of university students. University students use visual-oriented interaction tools effectively when communicating over the internet. As a result, interactive e-catalogs, designed to meet the demands of the digital era, have become an important communication tool for promoting universities and faculties. In this study, the necessity of university promotion is addressed through the interactive promotional catalog of Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Fine Arts. The aim of the study is to examine university promotional e-catalogs in terms of interface design, functionality, content, accessibility to information, user-friendliness, and interactive features. The study was analyzed through selected e-catalog samples by scanning the websites of universities within the scope of qualitative research method. In addition to the literature review on interactive promotional e-catalogs and university promotion, it is aimed to provide a resource that will contribute to this field with the findings obtained by a survey based on quantitative observation.
Günümüzde dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile internet ve mobil cihazlar aracılığıyla iletişim kurmak ve bilgiye erişmek daha da kolaylaşmıştır. Bu durum, üniversiteli gençlerin iletişim ve bilgiye erişim alışkanlıklarını da etkilemiştir. Üniversiteli gençler, özellikle görsel odaklı etkileşimden faydalanarak, internet üzerinden iletişim kurmaktadırlar. Bu nedenle, üniversite ve fakültelerin tanıtımları için dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak interaktif e-katalogları, önemli bir iletişim aracı olarak gündeme gelmektedir. Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin interaktif tanıtım kataloğu üzerinden üniversite tanıtımının gerekliliği ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, üniversite tanıtım e-kataloglarının; arayüz tasarımı, işlevselliği, içeriği, bilgiye erişimi, kullanıcı kolaylığı ve deneyimi, interaktif özelliği kapsamında incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemi kapsamında üniversitelerin web siteleri taranarak e-katalog kullanan üniversite ve fakültelerden seçilen örnekler üzerinden analiz yapılarak gerçekleşmiştir. İnteraktif tanıtım e-katalogları ve üniversite tanıtımı konularına ilişkin literatür taramasının yanı sıra nicel gözleme dayalı bir anket uygulaması yapılarak elde edilen bulgular ile bu alana katlı sağlayacak bir kaynak sağlamak hedeflenmiştir.