Türkiye’de Vergi İndiriminin Otomotiv Pazarına Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÖKSÜZ M., Taş M.

7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, Uşak, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.379-385

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Uşak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.379-385
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The state uses various fiscal instruments to prevent the problems caused by the cyclical fluctuations in some markets which are important for the economy. One of the fiscal instruments that have effect in a short period of time is the tax expenditures which, in its simplest form, means the state to waive the collection of taxes for some economic, fiscal and social purposes. Tax cuts which have come into force with President Decision No. 287 in Turkey is also one of the tax expenditures. Tax reductions are a frequently used fiscal instrument for governments in the period of conjectural contraction, as they have an expanding effect on demand. The aim of the study is to discuss whether the reduction of the Special Consumption Tax (SCT) enacted for the automotive market shrinking in the second quarter of 2018 could create the expected expansionary impact or not. For this purpose, an assessment has been made by using the official data published by the Automotive Distributors Association and the General Directorate of Budget and Fiscal Control. As a result of the evaluations made, it was concluded that tax reductions had a positive effect on automobile sales, but could not create the expected effect.

Devlet, ekonomi için önem arz eden bazı pazarlarda yaşanan konjonktürel dalgalanmaların yaratacağı sorunların önlenebilmesi adına çeşitli mali araçlar kullanmaktadır. Kısa sürede etkisini gösteren mali araçlardan birisi, en basit haliyle, devlet tarafından vergilerin tahsil edilmesinden bazı ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla feragat edilmesi anlamına gelen vergi harcamalarıdır. Türkiye’de 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren vergi indirimleri de vergi harcamalarından birisidir. Vergi indirimleri, talebi genişletici etki yarattığından dolayı, konjonktürel daralmaların yaşandığı dönemlerde hükümetler açısından sıkça kullanılan bir mali araç olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın amacı, 2018’in ikinci çeyreğinde daralan otomotiv pazarına yönelik olarak çıkartılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin beklenen genişletici etkiyi yaratıp yaratamadığının tartışılmasıdır. Bu amaçla, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) tarafından yayınlanan resmi veriler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, vergi indirimlerinin otomobil satışlarını kısmen de olsa olumlu yönde etkilediği, ancak beklenen etkiyi yaratamadığı sonucuna ulaşılmıştır.