Atasarısı üzüm çeşidinde farklı yaz budaması uygulamalarının tane tutum özellikleri ile verim ve kalite üzerindeki etkiler


Şahin E., Dardeniz A.

10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu , Manisa, Turkey, 3 - 07 October 2022, vol.52, pp.175-181

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 52
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.175-181
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Birimi’nde yer alan ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma ve Uygulama Bağı’nda 2021 yılı vejetasyon dönemi içerisinde yürütülen bu araştırmada, farklı yaz budaması uygulamalarının ‘Atasarısı’ üzüm çeşidinde tane tutum özellikleri ile verim ve kalite üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada çeşide ait omcalar üzerinde; kontrol (KNT), uç alma (UA), dip yaprak alma (DYA), koltuk alma (KA) ve uç alma + dip yaprak alma + koltuk alma (UA+DYA+KA) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Her uygulamaya ait omcalarda iki salkımlı ikişer adet yazlık sürgün seçilerek, çiçeklenme öncesinde somaklarda tomurcuk sayımları, tane tutumu sonrasında ise salkımlarda tane sayımları yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; 1. ve 2. salkımlar ile ortalamalarında en yüksek tane tutum sayısı UA+DYA+KA (sırasıyla 116.60 adet salkım⁻¹; 105.80 adet salkım⁻¹ ve 111.20 adet salkım⁻¹) ve KA (sırasıyla 99.17 adet salkım⁻¹; 103.83 adet salkım⁻¹ ve 101.50 adet salkım⁻¹) uygulamalarından elde edilmiştir. 1. ve 2. salkımlar ile ortalamalarında en yüksek tane tutum oranı ise UA+DYA+KA (sırasıyla %31.93; %39.32 ve %35.62) uygulamasında belirlenmiştir. Atasarısı üzüm çeşidindeki uygulamaların tane tutumuna ve dolayısıyla salkım sıklığı, tane eni, tane boyu ve tane ağırlığı parametrelerine direkt olarak etki ettiği saptanmıştır. Özellikle KNT’de 3576.9 g.omca⁻¹ olan ortalama verim, UA+DYA+KA uygulamasında 5692.9 g.omca⁻¹ değerine kadar yükselmiş, ancak ortalama verimin artışıyla birlikte KNT’de 36.63 olan olgunluk indisi değeri UA+DYA+KA uygulamasında 26.80’e kadar düşüş göstermiştir.