Bayramiç-Çan Arası Farklı Jeolojik ve Jeomorfolojik Araziler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Özellikleri ve Sınıflandırılması


Başarlar F., EKİNCİ H.

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.), vol.7, no.1, pp.69-80, 2019 (Peer-Reviewed Journal)