Kış Turizmine Katılan Gençlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyetleri: Uludağ Örneği


Creative Commons License

Bozkurt M., Kafa N.

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.19-37, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Collection
  • Page Numbers: pp.19-37
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Günümüzde kış turizmine yönelik ilginin artması farklı turizm destinasyonlarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’de ise Uludağ en popüler kış turizmi destinasyonları arasındandır. Yapılan çalışmada seyahat acentası aracılığı ile Uludağ’ı ziyaret eden üniversite öğrencilerinin kış turizm motivasyonlarının ve destinasyona yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla görüşme yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi için iki adet ölçüm aracı kullanılmıştır. Bunlardan birincisi görüşme yapılan kişilerin demografik bilgilerinin yer aldığı bilgi formu, diğeri ise görüşme sorularını içeren bir formdur. Bu bağlamda 2019 yılı Ocak ayında gönüllü 15 katılımcıyla bir kısmı yüz yüze, bazı katılımcılarla da internet ortamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonrasında elde edilen bulgular frekans ve yüzde olarak tablolarda verilmiştir. Benzerlik gösteren ifadeler gruplandırılarak uygun temalara eklenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin Uludağ destinasyonunu eğlenmek ve kış turizmine katılmak gibi amaçlarla ziyaret ettikleri görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin destinasyondaki fiyatların yüksek olduğu görüşüne sahip oldukları ve Uludağ’ı tekrar ziyaret etmek istedikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, Seyahat Memnuniyeti, Seyahat Motivasyonu, Uludağ.

Jel kodu: L8, Z3