Hydatid Cyst of the Spine: A Rare Case Report


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Yüksel C., Şener A., Önder T., Metineren M. H., Özel Ç., ...More

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.46, no.1, pp.78-81, 2022 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.4274/tpd.galenos.2021.29392
  • Journal Name: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-81
  • Keywords: albendazole, echinococcosis, hydatidosis, paraplegia, Spinal hydatid cyst
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Hydatid cyst is a zoonotic disease that can affect multiple organs and is difficult to diagnose and treat. Spinal hydatid cyst (SHC) is a rare hydatid cyst involvement observed in 1% of all cases. It can induce various neurological symptoms depending on the region of the involvement. Paraplegia is one of the most prevalent neurological symptoms. In this case report, a 63-year-old male patient with bilateral lower extremity paraplegia was operated on by neurosurgery and diagnosed with SHC at the level of Th 11 vertebra in the pathological examination of surgically removed materials. Thus, we aimed to emphasize the significance of pathological and microbiological examination in the differential diagnosis of spinal disorders. Hidatik kist, çeşitli organ tutulumlarına neden olabilen, teşhisi ve tedavisi zor olan zoonotik bir hastalıktır. Spinal hidatik kist (SHK), tüm olguların %1’inde görülen nadir bir hidatik kist tutulumudur. Tutulumun yerine bağlı olarak çeşitli nörolojik semptomlara neden olabilir. Parapleji, bu nörolojik semptomların en yaygın olanlarından biridir. Burada, bilateral alt ekstremite parapleji nedeniyle beyin cerrahisi tarafından opere edilen ve cerrahi olarak çıkarılan materyallerin patolojik incelemesinde T11 seviyesinde SHK tanısı konan 63 yaşında bir erkek hasta olgusu sunulmaktadır. Biz bu olgu ile, omurga hastalıklarının ayırıcı tanısında patolojik ve mikrobiyolojik incelemenin önemini vurgulamayı amaçladık.