Investigation of Teachers’ Attitudes Towards Project Competitions (Öğretmenlerin Proje Yarışmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


AKÇÖLTEKİN A., ENGİN A. O.

ICCI EPOK 2018 6th International Congress on Curriculum and Instructıon – 6. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11 - 14 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No