Türk romanında (1923-1938) yabancı okullardaki misyoner eğitim faaliyetlerinin değerler eğitimi bağlamında incelenmesi


Yaşar E., Güneş Özden M.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.395-408, 2021 (Peer-Reviewed Journal)