Atatürk ve Spor


Ünver D.

BALTAM Balkan Türkoloji Araştırma Merkezi Dergisi, vol.1, no.ÖZEL, pp.167-172, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ulu Önder Atatürk, kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi sırasında sporun modernize olup, sporda ilerlemiş uluslar seviyesine ulaşılması için, bizzat çalışmalar yapmıştır. Türkler'de sporun geçmişi çok uzun yıllara dayanmasına rağmen, sadece folklorik olarak kalması ve bilimsel metodlar yerine, atalardan gelen bilgiler ile çalışılması Türk sporunu Cumhuriyet öncesinde ulusal anlamda oldukça gerilere taşımıştır. Bu yüzden Atatürk Dünyada bir ilke imza atmıştır. Ölümünü takip eden günlerde, Dünyanın en ünlü spor gazetesi olan Fransız" L'Auto" spora yaptığı katkılardan dolayı, Atatürk'ten övgüyle bahsetmiştir.
" Dünyada ilk defa beden, eğitimini mecburi kılan devlet adamı O oldu, Yalnız kağıt üzerinde ve nutuklarda değil, bunu bilfiil yerine getirdi, Stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri tesis ettirdi, Halk Evlerinin spor kollarını bizzat denetledi ve milletin mukadderatına hakim olduğu günden itibaren Türkiye'de spor, gittikçe artan bir değer ve önem kazandı..." Atatürk genç Türkiye'nin gelişmesinde gerekli olacak gücün ve enerjinin kaynağı olan güçlü beyinlerin, ancak sağlam vücutlar üzerinde taşınabileceğini görmüştü, Yeni Devletin ana hatlarını oluşturduktan sonraki günlerde beden eğitimi ve spor konusunu da hükümet programına almıştır. 18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında gençlerin beden ve zihinsel eğitimleriyle ilgili şöyle yazmaktadır:"", Maarifin terbiyevi vazifelerinden birincisi çocukların terbiye ve talimi, ikincisi terbiye ve talibi, üçüncüsü milli güzidelerin yetiştirilmesi için, lazım gelen vasıtaların izhar ve teminidir. Çocukların terbiye ve talimi, bittabi mektepler vasıtasiyle temin edilecek ve mektepIerin asri tekammulata mazhar …