SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


BOZ M., BULUK B., AYSU S.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.633-648, 2017 (Peer-Reviewed Journal)