Administrative Diseases of the West or Deadly Sins in Public Administration Through Drucker’s Eyes


Günver B., Avaner T.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.77, pp.1-23, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 77
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33630/ausbf.980662
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-23
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the article “Deadly Sins in Public Administration” is discussed, which is written by Peter Drucker in 1980 who known as the “father of modern administration” or “management guru”. Drucker, who has carried out researches and studies in feature of the prescription on both private and public organizations, has mentioned the six deadly sins through concrete examples, which are frequently committed in non-profit public service organizations. This study, on the other hand, is the outcome of an effort to analyze and correctly understand the six sins identified by Drucker in the context of public administration by his approach to public administration. This study includes works that admitted to basic in the literature of management science and various studies which belong Drucker in the field of public administration. As a result of the study, which was created by analyzing the qualitative data obtained, six deadly sins committed in public administration and the factors associated with these sins were put forward from Drucker's eyes. These determinations, which are still valid in the field of public administration, are handled with a scientific concern as well as Drucker's inferences and analyzes on public administration.

Bu çalışmada “modern idareciliğin babası” ya da “yönetim gurusu” olarak adlandırılan, Avusturyalı yönetim bilimci Peter F. Drucker’ın 1980 yılında kaleme aldığı, kendisinin kamu yönetimi alanına ilişkin sayılı eserlerinden biri olan “The Deadly Sins in Public Administration” adlı makale ele alınmıştır. Gerek özel gerek kamusal örgütlere ilişkin reçete niteliğinde araştırma ve çalışmalara imza atmış olan Drucker, bu çalışmada kâr amacı gütmeyen, kamu hizmeti yerine getiren örgütlerde sıklıkla işlenen altı ölümcül günaha, somut örnekler üzerinden yer vermiştir. Bu çalışma ise, Drucker ve onun kamu yönetimine ilişkin yaklaşımına dair yazılardan yararlanılarak Drucker tarafından saptanan altı günahı kamu yönetimi bağlamında analiz etmeye ve doğru anlamaya yönelik bir çabanın ürünüdür. Bu kapsamda yönetim bilimi yazınında temel sayılabilecek eserlerin yanı sıra Drucker’a dair kamu yönetimi alanına giren çeşitli çalışmalardan da yararlanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analiziyle oluşturulan çalışma sonunda Drucker’ın gözünden kamu yönetiminde işlenen altı ölümcül günah ve bu günahlarla ilişkili faktörler ileri sürülmüştür. Kamu yönetimi alanında günümüzde hala geçerliliğini sürdüren bu saptamaların bilimsel bir kaygıyla ele alınmasının yanı sıra Drucker’ın kamu yönetimine dair çıkarımları ve çözümlemelerine de yer verilmiştir.