Türkiye’de yerel seçimlerde kadın: 2000 sonrası yerel seçimlerinde kadınların yerel siyasetteki yerinin karşılaştırmalı analizi


Creative Commons License

Akyol İ. T., Bek A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.13, pp.1-23, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

21. yüzyılda modern demokrasiler, yerel demokrasinin gelişmişlik düzeyi üzerinden açıklanmaktadır. Siyasal katılmanın en kolay ve etkili yollarından biri yerel siyasete katılımdır. Yerel demokrasinin geliştirilmesi için halkın katılım kanallarının açık hale getirilmesi gerekmektedir. Kadınların karar verici süreçlerin içerisinde yeterli düzeyde yer alması yerel demokrasinin seviyesini artırmaktadır. Türkiye’de kadınların yerel düzeyde seçilme hakkına sahip olması 1930’lu yıllara kadar uzanmaktadır. Aradan geçen süreçte kadınlar yerel siyasette istenilen düzeyde temsil edilmemiştir. 2000’li yıllardan sonra yerel siyasette kadınların önemi daha fazla vurgulanmıştır. Bu süreçte siyasi partiler, seçim programlarında kadınların temsili üzerine oldukça fazla yoğunlaşmışlardır. Bu çalışma, Türkiye’de kadınların yerel temsil düzeyleri üzerinde odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, siyasi partilerin kadınların siyasal katılımına ilişkin söylemleriyle bu yöndeki uygulamaları arasında bir fark olup olmadığının ikincil veriler üzerinden ortaya konulmasıdır. Ayrıca son yirmi yılda kadınların yerel siyasetteki temsil oranlarındaki değişimin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Sonuçta, parti söylemlerinin aksine, kadınların yerel siyasette yeteri kadar temsil edilmedikleri anlaşılmıştır.