Tümörle İlişkili Sarkoid Reaksiyon


Creative Commons License

Gönlügür U., Mirici A.

SOLUNUM HASTALIKLARI, vol.19, no.1, pp.41-44, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: SOLUNUM HASTALIKLARI
  • Page Numbers: pp.41-44
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The presence of noncaseating epitheloid cell granulomas in tissues without any signs of systemic sarcoidosis has been

termed as sarcoid reaction or sarcoid-like reaction. Although both benign and malignant tumours can be associated with

a sarcoid-like reaction, it is commonly seen in carcinomas. Sarcoid-like reaction is most commonly found in squamous

cell carcinoma among the histologic types of lung cancer. Lymph nodes or tissues affected by sarcoid-like reaction can

mimic metastatic disease. This reaction can cause diagnostic, therapeutic or staging problems for tumours. There is no

useful method except for a histopathological examination to distinguish sarcoid-like reaction from metastasis.

Sistemik sarkoidoz bulguları olmadan dokularda nonkazeifiye epiteloid hücre granülomlarının bulunması sarkoid reaksiyon

veya sarkoid benzeri reaksiyon diye adlandırılmaktadır. Hem selim hem de habis tümörler sarkoid reaksiyon ile beraberlik

gösterebilirlerse de bu durum en sık karsinomlarda gözlenmektedir. Akciğer kanseri histolojik tipleri içinde sarkoid

reaksiyona en sık yassı hücreli kanserde rastlanmaktadır. Sarkoid reaksiyonun tuttuğu dokular veya lenf bezleri yanlışlıkla

metastatik hastalık zannedilebilmektedir. Bu reaksiyon tümörlerin tanı, tedavi veya evrelemesinde problemler yaratabilir.

Histokimyasal inceleme dışında sarkoidoz ile sarkoid reaksiyonu ayırabilecek bir yöntem mevcut değildir