ET Gauge ve A Sınıfı Buharlaşma Kap Ölçümlerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

TAŞ İ., KUZUCU F. C., BECAN S. A.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.453-460, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.453-460
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amount of irrigation water reveals vital information for many areas including creation of irrigation programs, planning and design of irrigation systems. There are many methods to determine the amount of irrigation water. One of the simplest and most useful of these methods is the Class-A Pan evaporation (Apan). In recent years, many methods and technological tools/equipment have been developed and new ones have been added over time. ET Gauge equipment is one of the equipment that has been increasingly used in the last few decades. In this study, the values obtained from ET Gauge equipment and the evaporation values from Class-A pan were compared. The average of ET Gauge readings in the 5-month period was 4.7 mm/day, the average of evaporation (Apan) from Class-A pan was 7.2 mm/day and the average value of the corrected Apan was 5 mm/day. In addition, standard deviations of the measurements were calculated as 2.803 for ET Gauge, 3.787 for Apan and 2.651 for corrected Apan. The correlation between ET Gauge and Apan readings was positive (0.825). In addition, it revealed a strong relationship between two parameters and the regression coefficient (R2) was 0.999. As a result of the analyses and evaluations, it has been determined that ET Gauge equipment could easily be used in irrigation programming.

Sulama suyu miktarının bilinmesi, sulama programlarının oluşturulması, sulama sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesi başta olmak üzere birçok alanda hayati öneme sahip bir bilgidir. Sulama suyu miktarının belirlenmesinde çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en basit ve kullanışlı olanların başında, A sınıfı buharlaşma kabı (Apan) gelmektedir. Son yıllarda çok sayıda yöntem ve teknolojik alet/ekipman geliştirilmiş olmasının yanında yenileri de zaman içerisinde eklenmektedir. Son birkaç on yıllık dönemde kullanımı giderek artan ekipmanların başında ET Gauge ekipmanı gelmektedir. Yapılan bu çalışmada, ET Gauge ekipmanından elde edilen değerler ile A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşma değerleri karşılaştırılmıştır. Ölçüm yapılan 5 aylık dönemde ET Gauge okumalarının ortalaması 4.7 mm/gün, A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşmanın (Apan) ortalaması 7.2 mm/gün ve düzeltilmiş Apan’ın ortalama değeri 5 mm/gün olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçümlerin standart sapmaları ise ET Gauge 2.803, Apan’ın 3.787 ve düzeltilmiş Apan’ın ise 2.651 olarak hesaplanmıştır. ET Gauge ile Apan okumaları arasındaki korelasyon pozitif yönlü olup katsayısı 0.825’dir. Ayrıca, iki parametrenin arasındaki kuvvetli bir ilişki ortaya koymakta olup regresyon katsayısı (R2) ise 0.9991 olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda ET Gauge ekipmanı, sulama programlamalarında pratik olarak rahatlıkla kullanılabileceği belirlenmiştir.