Determination of Weeds in Lady Palm Rhapis excelsa Thunb Henry Nurseries Salon Palmiyesi Rhapis excelsa Thunb Henry Fidanlıklarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi


inci d., ULUDAĞ A.

ULUSLARARASI KATILIMLITÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 5 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper