Androjenik alopesisi olan hastalarda ultrason ile üriner sistem taş hastalığı taraması


REŞORLU B., SANCAK E. B., Arslan M., Diri A., ADAM G., AKBAŞ A., ...More

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes