Turizm Endüstrisinde Algılanan Liderlik Davranışları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi


DİKER O.

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, vol.2, no.8, pp.21-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)