Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması Turkish Adaptation of The Short Form of Attitude Towards Mathematics Scale


TABUK M.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Mersin University Journal of the Faculty of Education, vol.14, no.1, pp.84-95, 2018 (Peer-Reviewed Journal)