Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Sorununun Uluslararası Sermaye Hareketleri Yönünden İncelenmesi


Kahiloğulları A.

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, Disiplenlerararası Yaklaşım, Rıza bayrak,Mustafa Polat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.99-122, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.99-122
  • Editors: Rıza bayrak,Mustafa Polat, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik büyümenin sağlanması az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik amaçlarından biridir. Ancak ülkeler bu amacın yanında eğitim, sağlık vb konularda da ilerlemek yani kalkınmak istemektedirler. Bu bağlamda ülkelerin kalkınma çabalarının başarıya ulaşması için bazı araçlara ihtiyaç vardır. Söz konusu araçlardan biri de kalkınmak isteyen ülkeye yönelik uluslararası sermaye hareketleridir.

Bu çalışmanın amacı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri olan kalkınma konusunun uluslararası sermaye hareketleri yönünden incelenmesidir. Bu bağlamda ilk olarak az gelişmişlik, kalkınma ve uluslararası sermaye hareketleri kavramlarının irdelenmesinden sonra gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları ve resmi sermaye akımlarının genel durumu istatistik verilerden yol çıkılarak ele alınmıştır.

Çalışmanın temel çıkarımı uluslararası sermaye hareketlerinin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından kalkınmada yeterli olmadığı; bu kanaatle bu ülkelerin kalkınma sorununun çözümünde alternatif araçlar bulmaları gerektiği yönündedir. Çalışmada alternatif politika önerileri az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında kuracakları geniş katılımlı işbirliği ve öncelikli sektörlerin belirlenerek bu alanlarda her ülkenin beşeri ve fiziki koşullarına göre gerekli adımları atması biçiminde ifade edilmiştir.