Analysıs of Self – Efficiacy Levels of High School Teachers Regarding Participation in Project Competitions as Consultants (Lise Öğretmenlerinin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak Katılmaya Yönelik Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi


AKÇÖLTEKİN A., ENGİN A. O.

ICES-UEBK 2018 27th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES – Education in the Changing World – 27. ULUSLAR ARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ - Değişen Dünyada Eğitim, 1 - 04 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No