“Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”.


GENÇ S. Z.

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.19, pp.10, 2008 (Peer-Reviewed Journal)