Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm


AKA A. , Aktaş E., DEMİR M. C.

Tarım Ekonomisi Derneği, vol.12, no.2, pp.51-58, 2006 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Tarım Ekonomisi Derneği
  • Page Numbers: pp.51-58

Abstract

The aim of this study is to define kinship (hemsehri) associations that are organized in the cities through dense immigration and examine their relationship with rural. The materials in the study consist of kinship assocciations, rural development and secondary data about immigration. Investments of some kinship association in major cities is drawing attention. Informal parties that have problem in establishing connection problem with the city have kept their links to the rural stronger. Therefore, it is observed in most of the kinship associations that they direct their economic and political power to rural areas. As a result, researches regarding the possible roles of existing kinship associations in rural transformation Turkey should be done. Besides, kinship associations should be supported as the role of kinship asscociations in rural areas and the approach of participatory rural transformatio approach show parallellism. At the same time micro policies towards providing effectivenes of kinship associations in rural transformation investments should be established.
Bu çalısmanın amacı yogun göçle birlikte, kentlerde örgütlenen hemsehri derneklerini betimlemek ve bu derneklerin kırsal dönüsüm üzerindeki rollerini incelemektir. Çalısmadaki materyal, hemsehri dernekleri, kırsal dönüsüm ve göç ile ilgi ikincil verilerden olusmustur. Büyük kentlerdeki bazı hemsehri derneklerinin kırsal alanla ilgili yatırımları dikkat çekmektedir. Kentle eklemlenme sorunu yasayan enformal kesimler kır ile baglantılarını daha güçlü tutmuslardır. Bu yüzden bir çok hemsehri dernegi, ekonomik ve politik güçlerini kırsal alana yönlendirildigi gözlenmektedir. Sonuç olarak, Türkiye'de kırsal dönüsüm çalısmalarında mevcut hemsehri derneklerinin olası rolleri ile ilgili arastırmalar yapılmalıdır. Bununla birlikte, hemsehri derneklerinin kırsal kesimdeki rolleri ile günümüzde katılımcı kırsal kalkınma yaklasımı paralellik gösterdigi için desteklenmelidir. Aynı zamanda hemsehri derneklerinin kırsal dönüsüm yatırımlarında etkinliginin saglanması yönünde mikro politikalar olusturulmalıdır.