Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Görüşlerinin Tespit Edilmesi


Altun Yalçın S., Kahraman S., Açışlı S., Yılmaz Z. A.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.181-197, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to investigate the views of pre-service science teachers about the Nature of Science (NOS). The sample consisted of total of 172 first year students enrolled in the Science Teacher Training Department. In order to assess the views of pre-service teachers on NOS, a questionnaire was used. The questionnaire was developed by Bell et al. (2000) and consisted of five open-ended questions. Content-analysis was applied in analyzing the data. Results of this study revealed that the majority of pre-service science teachers have contemporary views on some aspects of NOS, but have common misconceptions related to theory and law.

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi 172 kişi katılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkında sahip oldukları görüşleri tespit etmek için anket kullanılmıştır. Bell ve diğerleri (2000) tarafından geliştirilmiş olan bu anket 5 açık-uçlu sorudan oluşmaktadır. Çalışma nitel bir çalışmadır. Verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının büyük bir bölümünün bilimin doğası konusunda çağdaş bakış açısına sahip olduklarını ve teori ve kanun konusunda yaygın kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir.