TROYA ATI İLE ÇANAKKALE AT BİÇİMLİ SERAMİKLER ARASINDAKİ İLİŞİKİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

ARDA E.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.2630-6417), no.6, pp.881-895, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2630-6417) Issue: 6
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.881-895
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the relationship between the image of a wooden horse, which was claimed to be produced for the purpose of the Trojan War, and the horse image in the horse-shaped containers that started to be formed in the mid-19th century in traditional Çanakkale ceramics was investigated. The works and depictions of the horses working on the Trojan horse were inspired by inspiring the legend of the Trojan War, and it was given importance to watch the visuals of the works. In particular, the physical (typological) features of horse depictions in the works and the reasons for the creation of the horse image in traditional Çanakkale ceramics were investigated and their physical and functional features were evaluated. A field scan was made on the images and interpretations of Trojan horse and ceramic horse, the works in the museum collections were examined and the works of today's contemporary (ceramic) artists who made works within the scope of the subject were discussed in a way to create a source. Similarities of the riton forms used in ceremonies, especially the Hittite Civilization in Anatolia, and the traditional zoomorphic vessels of Çanakkale were evaluated and compared with the image of Troy. It is widely believed that the physical properties of the trojan horse and ceramic horse images and the concepts expressed by the objects used in the images are quite different, and that only the common point is the image of the horse, which is interpreted as an object.
Keywords; Çanakkale ceramics, Troy (Troia, Illion, Troy) horse, ceramic art.

Bu çalışmada, Troya Savaşı’nda sunu amaçlı imal edildiği ileri sürülen tahta at imgesi ile geleneksel Çanakkale seramiklerinde 19. asrın ortalarında şekillendirilmeye başlanan at biçimli kaplardaki at imgesi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Troya Savaşı efsanesinden esinlenerek Troya atını çalışan sanatçıların eserleri ve at tasvirleri araştırılmış, eserlerin görsellerinin izlenebilmesine önem verilmiştir. Özellikle eserlerdeki at tasvirlerinin fiziksel (tipolojik) özellikleri ile geleneksel Çanakkale seramiklerindeki at imgesinin yaratılış nedenleri araştırılmış, fiziksel ve fonksiyonel özellikleri değerlendirilmiştir. Troya atı ve seramik at imgeleri ve yorumları üzerine alan taraması yapılmış, Müze koleksiyonlarındaki eserler incelenmiş ve konu kapsamında eser yapan günümüz çağdaş (seramik) sanatçılarının eserleri makalede kaynak oluşturacak şekilde ele alınmıştır. Anadolu’da başta Hitit Uygarlığı olmak üzere, törenlerde kullanılan riton formları ile Çanakkale geleneksel zoomorfik kapların benzerlik ilişkileri değerlendirilerek, Troya tahta imgesi ile kıyaslanmaya gidilmiştir. Troya atı ile seramik at imgelerinin fiziksel özellikleri ile imgelerde kullanılan nesnelerin ifade ettiği kavramların birbirinden oldukça farklı olduğu, sadece ortak noktanın nesne olarak yorumlanan at imgesi olduğu kanısı yaygın etki oluşturmuştur.
Anahtar kelimeler; Çanakkale seramikleri, Troya (Troia, İllion, Truva) atı, seramik sanatı.