Tolerance to Boron Toxicity of Maize ( Zea mays L.) Cultivars Widely Cultivated in Turkey


Güneş A., Alpaslan M., Özcan H., Çıkılı Y.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.24, no.2, pp.277-282, 2000 (Scopus) identifier

Abstract

Boron tolerance of the following maize cultivars, Furio, Riogrande, Sele, DK 743, Helix, Missouri, Betor and Poker, was investigated. The experiment was carried out under greenhouse conditions. Boron was applied to the soil at 0, 10 and 30 mg kg-1 levels as H 3BO3. Fresh and dry weights and B concentration and B uptake of the plants were determined at the end of the experiment. Boron tolerance of the corn cultivars was determined from the relationships between fresh and dry weights and B concentration and B uptake rates. According to the results, B tolerance of cultivars from high to low was as follows: Helix, Riogrande, Furio, Poker, Sele, Missouri, DK 743, Betor. In general, B concentrations of low tolerant cultivars were higher than those of high B tolerant cultivars.

Bu çalışmada Furio, Riogrande, Sele, DK 743, Helix, Missouri, Betor ve Poker mısır çeşitlerinin B zehirliliğine duyarlılıkları araştırılmıştır. Deneme sera koşullarında yürütülmüştür. Bor toprağa 0, 10 ve 30 mg kg-1 düzeylerinde H3BO3 den uygulanmıştır. Deneme sonunda bitkilerin yaş ve kuru ağırlıkları ile B konsantrasyonları ve içerikleri belirlenmiştir. Yaş ve kuru bitki ağırlıkları ile bitkilerin B konsantrasyonları ve B içerikleri arasındaki ilişkilerden yararlanılarak mısır çeşitlerinin B zehirliliğine duyarlılıkları ortaya konulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yaş ve kuru ağırlık bakımından bitkilerin B zehirliliğine duyarlılıkları yüksekten düşüğe doğru Helix, Riogrande, Furio, Poker, Sele, Missouri, DK 743, Betor şeklinde sıralanmıştır. Genel olarak yüksek B’a duyarlılıkları düşük olan çeşitlerin yüksek olan çeşitlere göre daha fazla B içerdikleri belirlenmiştir.