Türkiyede Yaygın Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L) Çeşitlerinin Bor Toksisitesine Duyarlılıkları (Tolerance to Boron Toxicity of Maize ( Zea mays L.) Cultivars Widely Cultivated in Turkey)


GÜNEŞ A., ALPASLAN M., ÖZCAN H., ÇIKILI Y.

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.24, no.2, pp.277-282, 2000 (Scopus) identifier