The Role and Importance of Extended Education in Environmental Education


ILGAR R.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.23, pp.38-50, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The development of science and technology, and its fast being of well known, changed the meaning of controlling the nature. This change made the environmental issue less important and created a fast-producing and fast-consuming society. At the end of this alteration process, to occur a environmental knowledge and its safety there is a necessity of a new model of human which is sensitive for the environmental problems, and doesn’t want to damage the environment. This kind of human model can only be occurred in a culture that is sensitive for the environmental problems about all over the world. This culture knows it can affect the whole world in the same ratio. And this can only be prevented by environmental education. One of the most important issues of our education system, the nature education, is given theoretically by our educational stuff. But it is not possible to solve the problems about environmental only by the theoretical education. Creating the model of human that is sensitive for the environment can only be possible by applying it to cultures. The change of theoretical knowledge to practical knowledge can only be possible by the education of the society .The aim of this study is to emphasize the importance of extended education in the works of environmental protection. At the end of the study, the fact that has been determined is that enough impotence is not given the extended education in the conditions of our country
Bilimin ve teknolojinin ilerlemesi ve hızlı bir şekilde yayılması doğaya hakim olma kavramını da çok hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişim çevre bilincini ikinci planda bırakmakta ve ortaya olabildiğince fazla üreten ve tüketen bir toplum meydana getirmektedir. Bu değişim süreci sonunda çevre bilincinin, korunması ve duyarlılığının oluşturulabilmesi için, ona zarar vermekten kaçınan, bilinçli üreten ve bilinçli tüketen, kendisinin de bu çevrenin parçası olduğunu anlayabilen, çevre sorunlarına duyarlı ve bilinçli bir insan modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir insan modeli dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen çevre sorununun tüm dünyayı aynı derecede etkilediğinin bilincinde olan kültürlerde ortaya çıkmaktadır. Bunu da çevre eğitimi ile sağlamak mümkündür. Eğitim sistemimizde önemli bir yere sahip olan çevre eğitimi, eğitim kurumlarında teorik olarak verilmektedir. Fakat doğal sistemlerin devamını tehlikeye iten bu sorunun çözümü sadece eğitim sistemlerindeki teorik eğitimle mümkün olmamaktadır. “Çevreye duyarlı insan modeli” ancak kültürler ile ilişkilendirilerek bir kültür ve bir yaşam tarzı haline getirilerek sağlanabilmektedir. Teorik bilginin pratiğe ve kültürlere aktarılması da ancak halk eğitimi yani yaygın eğitim ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı çevre koruma çalışmalarında yaygın eğitimin genel durumunu ortaya koymaktadır.