Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği


ÖZELKAN E., SAĞLIK A., SÜMER S. K. , Bedir M., KELKİT A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.123-134, 2018 (Peer-Reviewed Journal)