Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama


Creative Commons License

Kayapınar Ö., Ergan S., Yürük Kayapınar P.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.3, no.4, pp.1-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)