Süper Kritik Karbon Dioksit içerisinde Sentezlenen Florometakrilat ve Siloksanakrilat Kopolimeri kullanarak RESS Yöntemi ile Süper-hidrofobik Yüzey Sentezi


CENGİZ U. , Erbil H. Y.

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.225

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.225

Özet

Çalışmanın amacı çevreyle uyumlu bir çözgen olan skCO2 kullanılarak süperhidrofob (süper su itici) yüzeyler sentezlemektir. Bir yüzeyin süper su itici olması için, su ile yüzey arasında 150o ve üzeri temas açısı vermesi ve çok düşük temas açısı histerisis değerine sahip olması gerekmektedir. Bir katı yüzeyin su itme isteği yüzeyin serbest enerjisi ve pürüzlülüğü ile doğrudan ilgilidir [1]. Flor, siloksan gibi polar yapıların yüzeyde olması yüzeyin su-iticiliğini arttırır. Diğer etkin parametre ise yüzey pürüzlülüğüdür, su ile pürüzlü bir yüzey arasında sıkışan hava paketcikleri yüzeyin suyu daha çok itmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, skCO2 içerisinde, florometakrilat ve siloksanakrilat monomerlerin, metil metakrilat monomeri ile kopolimer ve terpolimerlerini sentezleyip, uygun basınç ve sıcaklık koşullarında RESS yöntemi ile püskürterek cam üzerine kaplamalar yapılmıştır. Elde edilen kaplamaların optik mikroskop görüntüleri yüzeylerin pürüzlü olduğunu ve su temas açılarının ise 150o ve üzeri olduğunu göstermiştir.