The Tool Life Models of Cutting Tools Using the Taguchi Method when Turning Hardened Steel


Şahin Y., Motorcu A. R.

13th International Conference on Machine Design and Production, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2008, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Sertleştirilmiş çeliklerin işlenmesinde kaplamalı karbür (TP100), karma alümina seramik (KY1615) ve kaplamalı alümina seramik (KY4400) kesici takımlar için takım ömrü modelleri, iş parçası ve kesici takım sertliğinin yanı sıra ana kesme parametreleri açısından geliştirilmiştir. Takım ömrü üzerindeki etkili kesme parametrelerini belirlemek için ortogonal tasarım, sinyal-gürültü oranı ve varyans analizi kullanılmıştır. Kesme süresi ile kesme hızı (V), ilerleme miktarı (f), talaş derinliği (d), kesici takım sertliği (TH) ve iş parçası sertliği (WP) ve V, f, d, TH ve WP değişkenleri arasındaki üç yönlü etkileşimler gibi bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonu belirlemek için birinci, ikinci dereceden doğrusal regresyon ve üstel modeller gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, kesme hızının takım ömrü üzerindeki kontrol faktörleri arasında en etkili faktör olduğunu, onu TH, d ve f'nin izlediğini, ancak WP’nin en az etkili olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, varyans analizi, V, TH'nin anlamlı olduğunu göstermiştir, ancak diğer parametreler, takım ömrü üzerinde% 95 güven seviyesinde önemsiz bir etki yaratmıştır. Ayrıca, doğrusal regresyon modeli üstel regresyon modeli ile desteklenmiştir.