Spor Eğitim Modeli İle İşlenen (10-12 YAS) Backhand Vuruşların İsabet Oranı Üzerindeki Etkisi


KOYUNCUOĞLU K.

8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Mersin, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.310

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.310

Özet

SPOR EĞİTİM MODELİ İLE İŞLENEN (10-12 YAŞ)

BACKHAND VURUŞLARIN İSABET ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

Muhammet YILMAZ, Kadir KOYUNCUOĞLU

ylmz3428@gmail.com., kkoyuncuoglu45@gmail.com>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Türkiye

 

 

 

Amaç: Çalışmanın amacı, ”Spor Eğitim Modeli İle İşlenen Tenis branşına yönelik Backhand (El Dışı) Vuruş tekniğinin İsabet Üzerindeki Etkisinin” İncelenmesi.

Yöntem; Çalışmada deney ve kontrol gruplu ön test son test yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu; 6. Sınıfta okuyan, 10-12 yaş arası, önceden tenis eğitimi almamış olan random yöntemi ile belirlenen 10 kız, 10 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada deney grubuna (n=10) spor eğitim modeline (SEM) dayalı hazırlanan program, kontrol grubuna (n=10) ise geleneksel yöntem ile hazırlanan 8 haftalık program uygulanmıştır. Kontrol ve deney gruplarının İsabet üzerindeki gelişimlerini ölçmek için tenis branşına özgü Dyer Pano testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular; Çalışmada spor eğitim modeli deney grubu ve geleneksel kontrol grubunun isabetli vuruş düzeyleri karşılaştırıldığında spor eğitim modeli (SEM) uygulanan deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,05) bir fark elde edilmiştir.

Sonuç; Çalışma sonucuna bakıldığında tenis branşına yönelik işlenen backhand (el dışı) vuruş tekniğinin isabet oranında, spor eğitim modeli (SEM) programının, geleneksel eğitim modeli programına göre etkili bir model olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler; Spor Eğitim Modeli, Backhand (El Dışı), İsabet, Tenis.