Farklı kurak koşullar altında bulunan erik çöğür anaçlarında meydana gelen bazı fizyolojik ve morfolojik değişimler. ı. sert çekirdeli meyveler sempozyumu. Yalova. Atatürk bah. Kült. Merkz. Araş. enst. s.213.


KAYNAŞ N. , KAYNAŞ K.

ı. sert çekirdeli meyveler sempozyumu, Yalova, Turkey, 25 - 28 September 2001, vol.1, pp.213-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213-215