Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Yaşlı İstismarı ile Karşılama Durumları ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma


Creative Commons License

Yalçın Gürsoy M., Tanrıverdi G., Yavuz H. E.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.1120-1126, 2022 (Peer-Reviewed Journal)