İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİK TEMEL YAZIDAKİ VE BİTİŞİK EĞİK YAZIDAKİ YAZIM YANLIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


KIZILASLAN TUNÇER B.

10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.100-101

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.100-101

Özet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yapılan değişiklikle bitişik eğik yazı ya da dik temel harf ile yazı öğretilmesi tercihi öğretmenlere bırakılmıştır.  Böylelikle 2017 yılından önce birinci sınıfı okumuş olan öğrenciler yazmayı bitişik eğik yazı ile öğrenmiş ancak ikinci sınıftan itibaren öğretmenlerinin tercihi doğrultusunda dik temel harfler ile yazı yazmaya geçebilmişlerdir. Bu durumda 2017 yılından önce birinci sınıfı bitiren öğrenciler her iki yazı türü ile yazı yazmayı bilmektedirler. Öğrencileri yaptıkları yazım yanlışlarının yazı türüne göre değişip değişmediğinin belirlenmesi yazı türünün tercihinin yapılmasında önemlidir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıda ve dik temel yazıda yaptıkları yazım yanlışlarını belirleyerek karşılaştırmaktır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak desenlenen bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır.  Öğrencilerin yazılarından oluşan veriler doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiş ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında veriler yorumlanarak öğrencilerin bitişik eğik yazıda ve dik temel yazıdaki yazım yanlışları karşılaştırılmıştır.