The Determination of Effects of Different GA3 Application on Grape Yield and Quality in Sultani Cekirdeksiz Grape Variety


Tavşan Ö., Dardeniz A., Şahin E.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , vol.7, no.4, pp.1072-1077, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was carried out using vineyards of Sultani Cekirdeksiz grape variety grafted on 41B American grapevine rootstock in Honaz district of Denizli province in 2018. This aim of this research was to determine the effects of different GA3 applications (control, 15–60 ppm GA3, 20–80 ppm GA3, 80–100 ppm GA3 + 20 ppm Forchlorfenuron) on grape yield and quality in Sultani Cekirdeksiz grape variety. According to the findings of the research, the applications in Sultani Cekirdeksiz grape variety were caused significant increases in grape yield and quality compared to control. The highest values of average yield (49.32 kg/vinestock), cluster width (9.59 cm), cluster length (31.97 cm), cluster weight (1804.3 g/cluster), cluster compactness (8.57), berry width (15.79 mm), berry length (22.71 mm) and berry weight (3.50 g) parameters were obtained from 80–100 ppm GA3+20 ppm Forchlorfenuron application which was determined as the third application.

Keywords: GA3, Forchlorfenuron, Sultani Cekirdeksiz, Grape yield, Grape quality.

Bu araştırma, Denizli ilinin Honaz ilçesindeki 41B Amerikan asma anacı üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi bağlarında, 2018 yılında yürütülmüştür. Araştırmada, Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı GA3 uygulamalarının (kontrol, 15–60 ppm GA3, 20–80 ppm GA3, 80–100 ppm GA3 + 20 ppm Forchlorfenuron) üzüm verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde yapılan farklı uygulamalar, kontrole kıyasla üzüm verim ve kalitesinde önemli artışlara neden olmuştur. Ortalama verim (49.32 kg/omca), salkım eni (9.59 cm), salkım boyu (31.97 cm), salkım ağırlığı (1804.3 g/salkım), salkım sıklığı (8.57), tane eni (15.79 mm), tane boyu (22.71 mm) ve tane ağırlığı (3.50 g) parametrelerinde en yüksek değerler, üçüncü uygulama olarak belirlenen 80–100 ppm GA3+20 ppm Forchlorfenuron uygulamasından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: GA3, Forchlorfenuron, Sultani çekirdeksiz, Üzüm verimi, Üzüm kalitesi