Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


GÖKDEMİR S., KÖSELER S.

Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi, Artvin, Turkey, 24 - 26 June 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey