Predatory coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on aphids (Hemiptera: Aphididae) on host plants in parks, rural landscapes and urban areas of Çanakkale Province, Türkiye


Doğan B., Kök Ş.

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.14, no.1, pp.62-72, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, 2021 ve 2022 yıllarında Çanakkale ili park, peyzaj ve kentsel alanlarında bulunan konukçu bitkiler üzerindeki afitler ile beslenen predatör coccinellidler ve coccinellid-afit-konukçu bitki etkileşimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, 25 konukçu bitkideki 27 afit türü üzerinde predatör olarak beslendiği tespit edilen Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı 6 cins içerisinde 8 tür tespit edilmiştir. Predatör coccinellidlerden, en yaygın tür 12 farklı afit türü üzerinde belirlenen Coccinella septempunctata L. olarak tespit edilmiştir. Konukçu afitlerden, en fazla predatör coccinellid türe ev sahipliği yapan afitler 3’er coccinellid ile Aphis craccivora Koch, Cinara tujafilina (Del Guercio), Hyalopterus amygdali (Blanchard) ve Hyalopterus pruni (Geoffroy) olmuştur. Konukçu bitkilerden, en fazla predatör coccinellid-afit etkileşimine ev sahipliği yapan bitkiler Hibiscus syriacus (Malvaceae), Prunus domestica (Rosaceae) ve Pyracantha coccinea (Rosaceae) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında Çanakkale ili park, peyzaj ve kentsel alanlarında toplam 52 farklı predatör coccinellidkonukçu afit-konukçu bitki etkileşimi ortaya çıkarılmıştır.