Fosfor uygulamalarının şeker pancarı verim ve kalitesine etkisi


ÇAKMAKÇI R., Oral E.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi (Journal of the Faculty of Agriculture), vol.28, no.4, pp.646-655, 1997 (Peer-Reviewed Journal)