Sertleştirilmiş AISI 1040 Çeliğinin Seramik Kesici Takımla İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Değerlendirilmesi


Motorcu A. R., Şahin Y.

UMTİK 2004, International Conference on Machine Design and Production, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2004, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, alumina esaslı seramikler kesiciler kullanılarak sertleştirilmiş AISI 1040 çeliğinin (56 HRC) kuru olarak tornalanmasında en düşük Ra yüzey pürüzlülüklerini verecek optimum kesme parametrelerini belirlemek amacıyla Taguchi metodu kullanılmıştır. Ortogonal tasarım, sinyal-gürültü (S/N) oranı ve grafiksel yöntemlerle tornalama operasyonunda iş parçasının yüzey pürüzlülüğünü etkileyen kesme parametreleri, uç yarıçapı etkileri ve bu faktörlerin etkileşimleri analiz edilmiştir. Seçilen kesme şartlarıaralığında en iyi yüzey pürüzlülük değerlerini veren birinci ve ikinci dereceden regresyon denklemleri oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlarla birinci ve ikinci dereceden denklemlerden elde edilen teorik değerler karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlara göre, kesici takım uç yarıçapı yüzey pürüzlülüğünü etkileyen diğer kontrol faktörlerine göre en etkili faktör bulunmuşken bunu ilerleme miktarı izlemiştir. Bununla birlikte, diğer kontrol faktörlerinin etkileri anlamsız çıkmıştır.

The Taguchi method were adopted to investigate the optimum cutting parameters in turning of AISI 1040 steels which is hardened up to 56 HRC by alumina based ceramic cutting tools under dry conditions. Cutting parameters and nose radius affecting on surface roughness in turning, and their interactions of each other were analyzed by using an orthogonal design, signal-to-noise (S/N) ratio and graphical technique. In order to obtain an ideal surface roughness, first order and second order equation have been developed. In addition to this, analysis of variance is employed to find out effective cutting parameters. The results indicated that the noise radius was found out to be dominant factor among controllable factors on the surface roughness, followed by feed rate. However, the others showed an insignificant effect. Moreover, the correlation was obtained by linear regression for predicting the surface roughness.