An Examination of March 18, 1953 Yenice-Gönen Earthquake From The Perspective of Sociology ofDisaster


TEMİZ E. , Arslan D.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri