Creating Industrial Noise Maps for Machine-Metal Sector Closed Area Production Environments: A Case Study for A Press Workshop


Motorcu A. R., Gürsoy S.

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2019, vol.1, pp.321-336

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.321-336
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The industry, which has become more mechanized with industrialization, has brought industrial noise. Hearing loss is one of the most common occupational diseases in businesses and the most adopted method of preventing noise exposure is the use of Personal Protective Equipment (PPE), which is undoubtedly the method of controlling the noise at the recipient. However, it is much more beneficial for personnel who do not want to use PPE for different reasons and work efficiency to produce solutions with the principle of eliminating noise at source and between receiver and source. With the preparation of noise maps, the source and distribution of noise can be determined more clearly and more effective solutions can be produced. In this study, noise measurements were prepared by taking ambient measurements in a closed production workshop of a press factory producing carcass mechanism for automotive sub-industry and furniture products in an organized industrial zone. Noise measurements were made in the workshop with reference to TS ISO 1996-2, TS 2607 ISO 1999 and TS EN ISO 9612 standards. A-frequency-weighted equivalent noise level (LAeq) and C-frequency-weighted instantaneous noise pressure peak values (LCPeak) were created by using a Computer Aided Design (CAD) program on the workshop layout plan and noise maps were created using a packet program. Regarding the noise maps, regions of higher sound levels were determined due to color distributions. As a result of the measurements made at 48 points in the workshop, LAeq values ranged between 83.2-94.35 dBA. The highest LCPeak values were measured as 127.61 dBC. In addition, task based personal exposure values were measured with dosimeters installed on working operators. It was found that the task-based personal exposure values corresponded to the values in the prepared noise maps.

Sanayileşme ile birlikte daha da makineleşen endüstri, endüstriyel gürültüyü de beraberinde getirmiştir. İşitme kaybı işletmelerde en sık rastlanan meslek hastalıklarından biri olup gürültüye maruziyeti engellemede en benimsenmiş yöntem ise hiç şüphesiz gürültüyü alıcıda kontrol etme yöntemi olan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımıdır. Ancak gürültüyü kaynağında ve alıcı ile kaynak arasında yok etme prensibi ile çözüm üretmek farklı sebeplerle KKD kullanmak istemeyen personel ve iş verimi açısından çok daha faydalıdır. Gürültü haritalarının hazırlanmasıyla gürültünün kaynağı ve dağılımı daha net tespit edilebilmekte ve daha etkin çözümler üretilebilmektedir. Bu çalışmada, bir organize sanayii bölgesinde otomotiv yan sanayii ve mobilya ürünleri için karkas mekanizma üretimi yapan bir pres fabrikasının kapalı üretim atölyesinde ortam ölçümleri alınarak gürültü haritaları hazırlanmıştır. TS ISO 1996-2 , TS 2607 ISO 1999 ve TS EN ISO 9612 standartları referans alınarak atölyede gürültü ölçümleri yapılmıştır. A-frekans ağırlıklı eşdeğer gürültü seviyesi (LAeq) ve C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerleri (LCPeak) bir Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programı ile çizilen atölye yerleşim planı üzerine işlenerek gürültü haritaları bir paket program kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan gürültü haritalarından renk dağılımlarına bağlı olarak daha yüksek ses seviyelerine ait bölgeler tespit edilmiştir. Atölyede 48 noktada yapılan ölçümler sonucunda LAeq değerleri 83.2-94.35 dBA arasında değişmiştir. Ortamda en yüksek LCPeak değerleri ise 127.61 dBC olarak ölçülmüştür. Çalışmada ayrıca, çalışan operatörler üzerine takılan dozimetrelerle görev tabanlı kişisel maruziyet değerleri ölçülmüştür. Görev tabanlı yapılan kişisel maruziyet değerlerinin hazırlanan gürültü haritalarındaki değerlerle örtüştüğü tespit edilmiştir.