Alternative Monetary Policy Strategies in Emerging Countries, An Assessing for Turkish Economy


Creative Commons License

Bakır Yiğitbaş Ş.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.207-225, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada gelişen piyasa ekonomilerinde alternatif para politikaları stratejilerinin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmektedir. Gelişen piyasa ekonomilere örnek olarak, enflasyon hedeflemesinin çok iyi uygulandığı Şili ve Brezilya örnekleri tartışılmakta ve daha sonra Türkiye’de bir para politikası stratejisi olan enflasyon hedeflemesi değerlendirilmektedir. Bu analizden çıkan sonuç, Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin daha fazla karmaşık bir yapıda olduğudur. Türkiyede enflasyon hedeflemesi performansının artırılması için kredibilitenin oluşturulmasında önemli bir unsur olan hesapverebilirlik ve şaffaflığın artırılması gerekmektedir.