Meslek Yüksekokulu Teknik Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Eğiliminin Ve Kişilik Özelliklerinin Kontrol Odağı Ve Belirsizlik Toleransı Yenilikçi Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Okay Ş., Motorcu A. R.

II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, sa.1, ss.444-451

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.444-451

Özet

Son yıllarda ülkemizde devletin ekonomiden doğrudan istihdam sağlayan bir unsur olmaktan çıkıp, özelleştirmeler yoluyla küçüldüğü görülmektedir. Bunun yanında girişimcilik desteklenerek ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin sağlanması hedeflenmektedir. Girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaşması için Meslek Yüksekokullarında (MYO) girişimcilik dersleri verilerek bilincin artmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu teknik programlarda öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğiliminin düzeylerini ve kişilik özelliklerini belirlemektir. Çalışma Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesindeki MYO teknik program öğrencilerine hazırlanan anket uygulanmıştır. Toplam 1455 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmekte ve SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. Katılımcıların girişimci kişilik özelliklerine genel olarak sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca ülke koşulları dikkate alındığında kariyer planlamadaki güçlüklerle birlikte belirsizliklerin girişimcilik üzerinde etkisinin olduğu ve bununda girişimcilik eğilimini etkilediği değerlendirilmektedir.