Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyona Yönelik Tutumlar ve İnovasyon Engelleri: Çanakkale İlinde KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma,


ŞAHBAZ A., TANYERİ M.

ÇOMU Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.233-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)