Semptomatik Lomber Disk Hernili Hastalarda Disk Hernisinin Lokalizasyonu ile Obesite Arasındaki İlişki


GÖKMEN F., ZATERİ C., AKMAN T., AKBAL A., SAVAŞ Y., ADAM G., ...More

24.Ulusal FTR Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes