Subasar Ormanlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması Üzerine Araştırmalar; Acarlar Longozu Örneği


YILMAZ O., SOLAK R. D.

The Journal of Academic Social Resources, vol.7, no.41, pp.961-369, 2022 (Peer-Reviewed Journal)