Air Pollution Awareness in the Scope of the Community Service Practices Course: An Interdisciplinary Study


Creative Commons License

Çavuş Güngören S.

Air Pollution Awareness in the Scope of the Community Service Practices Course: An Interdisciplinary Study, vol.8, no.8, pp.35-63, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of the interdisciplinary (the disciplines of Turkish, Social Science, Natural Sciences, Mathematics and Public Administration) activities performed in the scope of the Community Service Practices Course on the air pollution awareness (APW). This study has been performed as a multiple case study. Participants consisted of 32 pre-service elementary school teachers and 122 elementary school students enrolled in a 4th grade. Data were collected using the Air Pollution Awareness Questionnaire, Know-Want-Learn forms and interviews. Content analysis was used for analysis of data. The APW of participants have increased. It has been determined that the pre-service elementary school teachers have evaluated the implementation as being generally successful. Also it has been seen that the implementation has served different purposes out of the study aim for the pre-service elementary school teachers like providing teaching experience and how to teach the interdisciplinary subjects.

Bu çalışmanın amacı, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında gerçekleştirilen disiplinlerarası (Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Matematik ve Kamu Yönetimi disiplinleri) faaliyetlerin hava kirliliği farkındalığına etkisini belirlemektir. Bu çalışma çoklu durum çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmanın uygulaması, 32 sınıf öğretmeni adayı ve 122 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Hava Kirliliği Farkındalığı Anketi, Bil-İste-Öğren Formları ve mülakatlar ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların hava kirliliği konusundaki farkındalıkları artmıştır. Öğretmen adaylarının uygulamayı genel olarak başarılı olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Ayrıca, uygulamanın, öğretmen adayları için öğretmenlik deneyimi sağlamak ve disiplinler arası konuları öğretme gibi farklı amaçlara da hizmet ettiği görülmüştür.