Klinik ve radyografik bulgularıyla submandibular tükürük bezi taşı: 4 olgu sunumu


Coşan Ata G., Tercanlı Alkış H.

5th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.151

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.151
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Arka plan: Tükürük bezlerinin en sık görülen patolojilerinden olan sialolitler tükürük

bezlerinde bulunan kalsifiye yapılardır ve en sık submandibular bezde ortaya çıkarlar. Amaç:

Bu olgu sunumunun amacı farklı görüntüleme yöntemleriyle birlikte verilmiş dört sialolit

olgusunu sunmaktır. Vaka sunumu: 41 yaşında kadın hasta kliniğimize protez yaptırmak isteği

ile başvurmuştur. Alınan panoramik radyografide (PR) sağ mandibular angulus bölgesinde

lokalize radyoopasite izlenmiş olup hastadan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT)

istenmiştir. İlgili opasitenin yumuşak dokuda olduğu tespit edildikten sonra hastaya

ultrasonografi (USG) muayenesi yapılmıştır (vaka 1). 30 yaşında erkek hasta sağ üst molar

bölgede ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. PR’ de sağ taraf mandibular basisin

inferiorunda radyoopak alan dikkatimizi çekmiştir ve USG muayenesi yapılmıştır (vaka 2). 61

yaşında kadın hasta protez yaptırmak amacıyla fakültemize başvurmuştur. PR’ de sol

mandibular angulus bölgesinde radyoopak alan izlenmiştir ve USG muayenesi yapılmıştır

(vaka 3). 30 yaşında erkek hasta fokal enfeksiyon odaklarının değerlendirilmesi amacı ile

kliniğimize başvurmuş olup PR’ de sağ submandibular bez bölgesinde radyoopak alan

izlenmiştir. İleri görüntüleme amacıyla KIBT alınmış olup; hem submandibular bölgede

irregüler formda radyoopasite hem de ağız tabanında lokalize 2 adet milimetrik boyutta

kalsifikasyon tespit edilmiştir ve hastanın USG muayenesi yapılmıştır (vaka 4). USG

muayenelerinin sonunda tüm hastalarda submandibular bezde akustik gölgelenme veren

sialolitler tespit edilmiştir. İlgili sialoloitler asemptomatik olup hasta bilgilendirmesi yapılarak

tedavi planlanmamış ve takip önerilmiştir. Sonuç: Konvensiyonel radyografiler ile tespit

edilen sialolitletin ileri görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmesi gereklidir. Sialolitlerin

teşhisinde doğru görüntüleme yönteminin seçilmesi ve yorumlanması oldukça önemlidir.