Nörootolojik semptomu olan ve olmayan hastalarda anterior inferior serebellar arter ile vestibülokohlear sinir ilişkisinin MR ile değerlendirilmesi


Baş S., UYSAL F., ADAM G., REŞORLU M., AYVAZ E., Sarıyıldırım A., ...More

TRD 34 Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes